دوره کمک پرستاری

آموزش دوره کمک پرستاری | سرفصل ها و قیمت

دوره‌ کمک پرستاریکمک پرستار(Assistant Nurse)  عضوی از کادر درمانی بیمارستان ها و مراکز درمانی می باشد که طی دوره‌ کمک پرستاری، آموزش های لازم را کسب نموده و مدرک دریافت می کنند. شخصی که دربردارنده مدرک کمک پرستاری است بایستی تبحرها،…
کمک پرستار

کمک پرستاری | وظایف و حقوق

کمک پرستار کیست؟ وظایف و درآمدخدمات بهداشت و درمان، یکی از نیازهای ضروری انسان محسوب می‌شوند. تأمین نیازهای درمانی و پزشکی انسان امروزی، بر عهده ی تعداد زیادی از افراد جامعه می باشد. پزشکان، متخصصان، متصدیان آزمایشگاه ها، متصدیان داروخانه ها، فوریت های پزشکی،…
شرح وظایف کارشناس پرستاری

آشنایی با کارشناس پرستاری

شرح وظایف کارشناس پرستاریکارشناس پرستاری یک دوره تحصیلی ۴ ساله دارد و رشته ای جدا از شاخه های پزشکی به شمار می آید. دانش آموختگان این رشته به منزله جز اصلی اکیپ سلامت بیمارستان ها و مراکز درمانی، کلینیک ها، خدمات درمانی، بهداشتی،…
وظایف کارشناس هوشبری پس از بیهوشی

وظایف کارشناس هوشبری|معرفی رشته هوش بری

شرح وظایف کارشناس هوشبری در این مقاله به شرح وظایف کارشناس هوشبری خواهیم پرداخت. همان طور که می دانید در اتاق عمل شمار زیادی از اشخاص با هم همکاری می کنند تا یک عمل با موفقیت صورت گیرد. صحیح است که جراح تنها…
دوره کمک بهیار

دوره کمک بهیار | آموزش کمک بهیار

دوره کمک بهیارآیا دوست دارید با کمک دوره کمک بهیار این شغل ارزشمند را اتنخاب کنید؟ شغل کمک بهیار دربردارنده خیلی از وظایف و نقش های متنوع است. عمده ترین وظایف این شغل، مواظبت از بیماران و یاری رساندن به آنها جهت…

دوره های آموزشی جمشیدیان هلث