دریافت مشاوه تلفنی و آنلاین

دکتر هاله نظیفی

دکتر هاله نظیفی | متخصص داخلی

تخصص بالینی بیماری های داخلی

کد نظام پزشکی ۱۷۱۰۲۹