شرح وظایف کارشناس پرستاری

کارشناس پرستاری یک دوره تحصیلی ۴ ساله دارد و رشته ای جدا از شاخه های پزشکی به شمار می آید. دانش آموختگان این رشته به منزله جز اصلی اکیپ سلامت بیمارستان ها و مراکز درمانی، کلینیک ها، خدمات درمانی، بهداشتی، آموزشی، مشاوره ای ، مدیریتی و حمایتی می باشند.

محل اصلی کار این اشخاص در بیمارستان و مراکز درمانی است که مطابق میزان تحصیلات و پیشینه کار در پست های پرستاری، سرپرستار، سوپروایزر بالینی، سوپروایزر بخش عفونت، سوپروایزر آموزشی مشغول به کار می باشند. این مبحث را برای شما تدارک دیده ایم تا با کارشناس پرستاری آشنا شوید و بدانید که وظایفشان چیست؟ پس با ما تا انتهای این مطلب همراه باشید.

شرح وظایف کارشناس پرستاری

آشنایی با شغل کارشناس پرستاری

دانش آموختگان پرستاری بایستی از صحت کامل جسمی، روحی و روانی بهره مند باشند. آنها باید اشخاص منظم و صبور باشند تا بتوانند دانش  م مهارت خود را در ارتباط با شخص بیمار پیاده کنند. این افردا با بدست آوردن توانمندی های حرفه ای و برخورداری از علم و دانش روز، خدمات مورد نظر محافظتی، بهداشتی و توانبخشی را برای فراهم سازی و حفظ و پیشرفت سطح سلامت جامعه عرضه می کنند.

کارشناس پرستاری را می توان یکی از حرفه های سخت به شمار آورد. علاقه داشتن به این کار در فضای بیمارستان و توانایی برخورد با بیماران متنوع، از شروط عمده موفقیت در بازار کار این حرفه می باشد. محل کار این اشخاص امکان دارد در بیمارستان ها، مراکز درمانی، کلینیک ها، پاراکلینیک های دولتی و خصوصی باشد و مقدار حقوق آنها هم بستگی به محیط کار، از جمله دولتی یا خصوصی بودن، میزان تحصیلات، قسمتی که در آن مشغول به فعالیت هستند (بخش اطفال، اورژانس، داخلی، اتاق عمل، جراحی) و سابقه کاری دارد.

آشنایی با شغل کارشناس پرستاری

طبقه بندی گروه کارشناسان پرستاری

کارشناس پرستاری در بیمارستان به چند گروه کلی طبقه بندی می شوند که بالاترین و اولین مقام، مربوط به سرپرستار کل پرستاران و ماماهای بیمارستان می باشند.

دومین مقام مربوط به پرستار سوپروایزر (بالینی، کنترل عفونت یا آموزشی) بوده که سرپرست بررسی، نظارت و کنترل هر بخش به حساب می آید و این سوپروایزر ها همواره در هر بخش از بیمارستان وجود دارند.

سومین مقام پرستاری مرتبط به پرستار هدنرس می باشد که وظیفه آن نظارت بر انجام امور کارمندان هر بخش می باشد.

چهارمین مقام بعد از هدنرس ها، استف قرار دارد. پرستاران این درجه مسئول وظایف هدنرس، در زمانی که او حضور ندارد می باشد.

پنجمین مقام پرستار های روتیشن هستند که پرستاران معمولی بیمارستان به حساب می آیند و وظیفه هایی مانند اخذ اطلاعات بیمار و تحویل به پزشک معالج، یاری رساندن به بیمار، تدارک غذا و داروی بیمار بر دوش این گروه از پرستاران می باشد.

بعد از درجات ذکر شده بهیاران و کمک پرستاران واقع شده اند که مسائلی نظیر یاری رسانی به پرستاران در امر نظارت به بیماران ، نظافت بیمار، عوض کردن لباس بیماران و … به آن ها داده می شود.

آشنایی دقیق تر با شرح وظایف کارشناس پرستاری

کارشناس پرستاری دارای وظایف متعددی است که عبارتند از:

 • آشنایی مددجو و خانواده با محیط فیزیکی، لوازم و اکیپ درمان
 • اعمال مشاوره پرستاری با مددجو و خانواده در مورد پروسه های درمانی و مواظبتی برای کم کردن تشویش و اضطراب
 • پذیرش و تحویل فرد بیمار و تحویل اسناد بیمار بعد از عمل جراحی
 • نگهداری و محافظت راه هوایی از لحاظ تهویه تنفسی و اکسیژناسیون، نگهداری و تامین دمای محیطی و مرکزی بدن شخص بیمار
 • ترغیب مددجو به سرفه، تنفس عمیق و یاری رساندن به او در اعمال فیزیوتراپی تنفسی، ارزیابی شرایط عملکرد تنفسی شخص بیمار
 • متصل نمودن مددجو به سیستم تهویه مکانیکی و تنظیم آن با توجه به نظر پزشک معالج، مشارکت در جدا نمودن مددجو از سیستم تهویه مکانیکی
 • نظارت، کنترل و سامان دهی پارامتر سیستم ونتیلاتور با ملاحظه به شرایط تنفسی مددجو
 • مانیتورینگ قلبی از لحاظ ریتم، تعداد و مشکلات ریتم
 • ارزیابی و نظارت بر سطح هوشیاری مددجو
 • نظارت بر کارکرد لوازم و ابزار آلات پزشکی بکار برده شده برای مددجو
 • حفاظت از IV Line شخص بیمار و متصل نمودن به لوازم مربوطه و عوض کردن IV line و پانسمان ها مطابق پروتکل های بهداشتی
 • مهار نیروی ورید مرکزی و برقراری مقدار جریان داروهای مورد نظر با توجه به تجویز پزشک
 • بررسی کارکرد chest tube, NGT ،سوند فولی و درج گزارش امور غیر طبیعی
 • بررسی مددجو از لحاظ هیپوولمی و هایپرولمی به جهت ساماندهی و اعتدال مایعات بدن
 • نمونه گیری خون شریانی و دیگر ترشحات بدن بر اساس نظر پزشک
 • ارزیابی آزمایشات روزانه بخش و اعلام گزارش موارد نیاز به پزشک
 • اعمال ساکشن ترشحات راه هوایی به وسیله تراکیاستومی Nasotracheal، لوله تراشه و orotracheal
 • بیرون آوردن لوله تراشه با تجویز پزشک و اعمال اکسیژن درمانی با توجه به وضعیت مددجو
 • بررسی کمی و کیفی ترشحات درن ها و مشارکت با پزشک معالج در بیرون آوردن درن ها
 • مانیتورینگ انعقادی مددجو و اعلام موارد غیر عادی و اعمال اقدامات پرستاری
 • مانیتورینگ قلب، بازشناسی دیس ریتمی های متنوع، اطلاع رسانی به پزشک در صورت نیاز و اعمال تدابیر فوری در صورت ایجاد دیس ریتمی های خطرناک
 • اعمال اینتوباسیون در شرایط لزوم

شرح مهم ترین وظایف کارشناس پرستاری

شرح وظایف کارشناس پرستاری به ترتیب اهمیت

از مهم ترین وظایف کارشناس پرستاری می توان به مورد زیر اشاره کرد؛

 1. اعمال اقدامات احیا قلبی و ریوی( CPR)
 2. تنظیم و استفاده ازC شوک ۲ در موارد لازم
 3. مشاوره و توانمندی مددجو از لحاظ روحی و جسمی برای قرار دادن iABP
 4. مشارکت و همکاری با پزشک در زمان قرار دادن بالن پمپ
 5. استفاده از مراقبت های پرستاری در زمان ایجاد مشکلات شعوری نظیر توهم، هذیان، بی قراری حرکتی و…، بازشناسی و نظارت بر بی قراری بیمار و استفاده از اقدامات پرستاری
 6. مواظبت و ارزیابی مددجو وصل شده به بالن پمپ به لحاظ دستگاه و جلوگیری از ایجاد عوارض
 7. بررسی مداوم شرایط IV بخش های وریدی و شریانی و اعمال اقدامات پرستاری لازم
 8. ساماندهی مقدار محرک های حسی به جهت تقویت حسی بیمار
 9. بررسی مبنی بر مشاهدات و اعمال اقدامات پرستاری در جهت جلوگیری و مهار عوارض حاصل از جراحی
 10. بررسی شرایط درد بیمار و عرضه تدابیر پرستاری برای کم کردن درد
 11. همکاری با اکیپ درمان جهت اعمال پروسه های تشخیصی، درمانی و توانبخشی
 12. ارزیابی و نظارت بر سطح هوشیاری بیمار
 13. ثبت کامل و دقیق و اعلام همه تدابیر صورت گرفته

دوره کمک پرستاری

آشنایی با دوره کمک پرستاری

با دوره‌ کمک پرستاری، اشتغال در بیمارستان دیگر رویا نیست! کمک پرستار جزو مشاغل ارزشمندی است که در انجام امور روزانه به بیمارها یاری می رساند. اگر شما جز افرادی هستید که دوست دارید به دیگران کمک کنید و از انجام امور متعدد و کمک کردن به دیگران، احساس خوشایندی دارید، این شغل می تواند بهترین برای شما باشد.

ما در تیم قدرتمند Jamshidian Health تصمیم گرفتیم دوره کمک پرستاری را به صورت کاملا بالینی روی انسان آموزش دهیم. آموزش دوره کمک پرستاری مجازی به صورت بالینی شامل 90 دقیقه آموزش شرح تمامی وظایف یک کمک پرستاربا تدریس استاد خسرو جمشدیان می باشد. نکته های کلیدی این دوره برای هر فردی که در خانه سالمندی دارد، مناسب می باشد. دیدن دوره کمک پرستاری برای افراد زیر بسیار مناسب است:

 1. همراهان گرامی شما با دیدن این دوره و کسب مهارت می توانید در مطب، بیمارستان و کلینیک مشغول کار شوید .
 2. کمک بهیاران شما با دیدن این دوره می توانند سطح عملی خود را ارتقا دهید.
 3. افراد عادی شما با دیدن این دوره می توانند در منزل از سالمندان خود مراقبت کنند و از هزینه های گزاف خدمات پرستاری در منزل برای بیماران بدحال خود بکاهند.

به منظور کسب اطلاعات بیشتر می توانید ما را اینستاگرام دنبال کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید