فیلم خدمات ما

فیلم خدمات ما در تیم جمشیدیان هلثآکادمی جمشیدیان هلث با برگزاری دوره های آموزشی پزشکی و پرستاری حضوری و آنلاین از جمله دوره زخم و استومی، دوره مدیریت راه هوایی، دوره تزریقات، دوره کمک پرستاری، دوره…
بیشتر بخوانید
فیلم آموزش پرستاری

فیلم آموزش پرستاری

فیلم آموزش پرستاریما در تیم قدرتمند Jamshidian Health شما را با انواع مشاغل پزشکی _ پرستاری آشنا خواهیم کرد و در کنار شما هستیم تا به درآمد بالا برسید. دوره کمک پرستاریدوره…
بیشتر بخوانید
فیلم مرتبط با کرونا

فیلم آموزش مرتبط با کرونا

فیلم آموزش مرتبط با کروناما در تیم جمشیدیان هلث Jamshidian Health به شما یاد میده در شرایط مختلف و بحرانی مرتبط با ویروس کرونا چه اقداماتی برای نجات جان یک انسان لازم و ضروری…
بیشتر بخوانید
فیلم آموزش درمان

فیلم آموزش درمان

فیلم آموزش درمانما در تیم جمشیدیان هلث Jamshidian Health به شما یاد میدهیم در شرایط مختلف و بحرانی چه اقداماتی برای نجات جان یک انسان لازم و ضروری است. دارویی که باعث…
بیشتر بخوانید
فیلم آموزش تزریقات

فیلم آموزش تزریقات

فیلم آموزش تزریقاتما در تیم جمشیدیان هلث Jamshidian Health به شما یاد میدهیم چگونه برای خود و عزیزانتون به صورت حرفه ای تزریقات انجام بدین. بهترین تکنیک برای خون گیریاولین دوره آموزش…
بیشتر بخوانید
فیلم آموزش آورژانس

فیلم آموزش اورژانس

فیلم آموزش اورژانسما در تیم جمشیدیان هلث Jamshidian Health به شما یاد میده در شرایط مختلف و بحرانی چه اقداماتی برای نجات جان یک انسان لازم و ضروری است. چرا پس از…
بیشتر بخوانید
فیلم آموزش سلامتی

فیلم آموزش سلامتی

فیلم آموزش سلامتیما در تیم جمشیدیان هلث Jamshidian Health به شما یاد میدهیم در شرایط مختلف و بحرانی چه اقداماتی برای نجات جان یک انسان لازم و ضروری است. صفر تا 100…
بیشتر بخوانید

محصولات ما