مقالات آکادمی جمشیدیان هلث

فیلم آموزش سلامتی
فیلم آموزش سلامتیما در تیم جمشیدیان هلث Jamshidian Health به شما یاد میدهیم در شرایط مختلف و بحرانی چه اقداماتی برای نجات جان یک انسان لازم و ضروری است. صفر تا 100 سرگیجهاین روزا در هر خانه ای نیاز به امدادگری که…

دوره های آموزشی آنلاین آکادمی جمشیدیان هلث

آکادمی جمشیدیان هلث