فیلم آموزش آورژانس

فیلم آموزش اورژانس

فیلم آموزش اورژانسما در تیم جمشیدیان هلث Jamshidian Health به شما یاد میده در شرایط مختلف و بحرانی چه اقداماتی برای نجات جان یک انسان لازم و ضروری است. چرا پس از عمل میلرزیم؟لرزیدن پس از عمل یکی از عارضه های شایع…

دوره های آموزشی جمشیدیان هلث