مقالات آکادمی جمشیدیان هلث

فیلم آموزش پرستاری
فیلم آموزش پرستاریما در تیم قدرتمند Jamshidian Health شما را با انواع مشاغل پزشکی _ پرستاری آشنا خواهیم کرد و در کنار شما هستیم تا به درآمد بالا برسید. دوره کمک پرستاریدوره کمک پرستاری جمشیدیان هلث حدود 80 دقیقه است که در…

دوره های آموزشی آنلاین آکادمی جمشیدیان هلث

آکادمی جمشیدیان هلث