سلام، تزریق پروژسترون باید به صورت عمیق عضلانی انجام بشه و حتما باید حداقل با سر سوزن آبی باشه، طول سوزن انسولین کم هست.