سلام، بستگی به دارویی که تزریق شده داره. اگر کورتون باشه مثل تریامسینولون باعث تجزیه شدن چربی زیر پوست میشه و محل تزریق گود میشه. مشکل و خطری نداره فقط از نظر ظاهر ایراد داره می تونین به جراح پلاستیک مراجعه کنید.