سلام،به دلیل تزریق های مکرر ،عضله دچار التهاب شده،از کمپرس سرد استفاده کنید و تا ۵ روز میتونین از ناپروکسن یا ژلوفن هم استفاده کنید