سلام،احساس ورود دارو به داخل ربطی به آسپیره کردن و نکردن نداره و توی دارویی مثل پنی سیلین طبیعیه،قطعا اگر پنی سیلین داخل رگ تزریق میشد به سرعت باعث شوک و حتی مرگ میشد
در صورت کبودی میتونین از کمپرس سرد استفاده کنین
خطر فلجی هم نداره