تزریق انسولین به صورت زیر جلدی می باشد اما در صورت تزریق عضلانی جذب سریع تر میشه و عوارض زیر رو داره.

عوارض تزریق انسولین عضلانی

  • قرمزی، تورم و خارش در محل تزریق
  • تغییر در احساس پوست شما
  • ضخیم شدن پوست ( چربی شدن)یا کمی فرورففتگی در پوست
  • کاهش وزن 
  • اخلال تنظیم قند خون بیمار