سلام، خیر، ارتباطی به عصب نداره، اگر محل تزریق درست انتخاب شده باشه و تکنیک درست باشه به عصب نمی خوره. گاهی اوقات پیستون سرنگ به دلایل کم بودن کیفیت سرنگها ممکنه سفت تر باشه