1. برای اطمینان از اینکه سوزن داخل رگ نیست باید آسپیره کنید، اینکه موقع تزریق دارو تزریق نمی شده ممکنه علتش خرابی سر سوزن باشه. اگر محل درست رو برای تزریق انتخاب کردین و آسپیره هم کردین، مشکلی نداره.