1. از عوارض کورتون های تزریقی گودی و تحلیل رفتن بافت چربی زیر پوست هست، مشکل خاصی نیست. فقط به صورت دوره ای محل تزریق رو تغییر بدین.