سلام، نوروبیون به دلیل وجود ب 12 فقط باید به صورت عضلانی تزریق بشه، در غیر این صورت می تونه منجر به حساسیت، التهاب رگ و حتی شوک بشه.