اگر موقع آسپیره خون نیومده و بعد از بیرون آوردن سوزن خون اومده، مشکلی نداره. مویرگ های زیر پوست پاره شده، بعد از یک هفته کبودی برطرف میشه.