سلام، احتمال ایجاد کبودی در محل تزریق انسولین وجود داره، مشکلی نیست.