1. سلام، آمپول دکسپانتنول کلا داروی دردناکیه، خون بخاطر پاره شدن مویرگ های زیر پوسته مشکلی نیست، برای جلوگیری از سوزش هم باید صبر کنید، الکل از روی پوست خشک بشه.