تاریخ دوره پوست و قیمت داخل صفحه اصلی سایت اطلاع رسانی میشه.

ویژگی دوره پوست جمشیدیان هلث که نتایج فراگیر داشته

  1. گروهی بودن و چالش کیس ها
  2. تمرین عملی روی مدل توسط  فراگیر
  3. اهدای سرتیفیکت با کد ریجستری و قابل استعلام جهت کار شما
  4. پشتیبانی بدون تاریخ انقضا جهت پیشرفت شما
  5. مشاره و راه انداازی کلینیک به صورت رایگان توسط استاد جمشیدیان