1. آمپول کلسیم فقط به صورت وریدی تزریق میشه و نباید عضلانی تزریق بشه، بی حسی محل تزریق اگر همراه با بی حسی کامل پا باشه، احتمال داره که بخاطر جراحی و دستکاری اعصاب کمری باشه. در صورتی که ادامه پیدا کرد حتما به جراحتون اطلاع بدین.